Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Vision Älvsundadalen och Rotebro

Upplands Väsby kommun samarbetar med Sollentuna kommun för att skapa en gemensam framtidsvision för en hållbar, sammanhängande och attraktiv stadsdel i Rotebro och Älvsundadalen. Visionsarbetet startade under maj med en parallell medborgardialogöppnas i nytt fönster i båda kommunerna.

Till sommaren 2016 kommer en konkret stadsbyggnadsvision för Älvsundadalen/Rotebro att slutpresenteras i samarbete med Sollentuna kommun. När visionen är färdig och detaljplanering av delområden så småningom tar vid kommer dialogen med medborgare, markägare med flera att fortsätta.

Området är tänkt att utvecklas till en levande del av stadsbygden i Upplands Väsby och Sollentuna. Det är ett mycket stort område och utbyggnaden kommer därför sannolikt att ta lång tid. I ett slutscenario om 30-50 år är dalen bebyggd med bostäder och lokaler för olika typer av handel och verksamheter.

Här finns befolkade stråk och goda kollektivtrafikförbindelser. Kommunerna strävar efter att tillvarata landskapets förutsättningar, liksom läget mellan E4-stråket och det levande jordbrukslandskapet.

Sidansvarig: Thomas L Thunblom
Senast uppdaterad 09 februari 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster