Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla och en utbyggnad kan bidra till att uppfylla flera miljökvalitetsmål, men du som anlägger vindkraftverk måste ta hänsyn till frågor som rör lokalisering och utformning.

Plan- och bygglagen och miljöbalken reglerar gemensamt var och hur en anmälningspliktig vindkraftsutbyggnad bör ske. Enligt plan- och bygglagen krävs bygglov för vindkraftverk i vissa fall och detaljplan krävs om vindkraftverk ska uppföras inom områden där det råder stor efterfrågan på mark.

Vindkraften och miljöbalken

Vindkraftverk klassas som en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. För vindkraftsanläggningar kan det krävas tillstånd enligt 9 kapitlet i miljöbalken . Tillstånd krävs för två eller fler vindkraftverk som är högre än 150 meter liksom för sju eller fler verk som är högre än 120 meter. Tillstånd för miljöfarlig verksamhet söker du hos Länsstyrelsen. Tillståndspliktiga vindkraftverk prövas numera endast enligt miljöbalken. Vindkraftverk under ovanstående gränser ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden i Upplands Väsby kommun.

Sidansvarig: Thomas L Thunblom
Senast uppdaterad 01 juli 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster