Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

VäsbyLabs - från vision till fungerande affärsmodell

Väsby Labs är en arbetsmodell som aktivt uppmuntrar nya konstellationer och som samlar intressenter med en bred förankring. Intressenterna representeras av akademin, offentliga och privata aktörer samt de boende i området.

När centrum i Upplands Väsby färdigställdes 1972 var det sin tids modernaste stad — en stadskärna med ovanligt starka kopplingar till sin tids stadsbyggnadsideal. Nu, många år senare, möter vi nya utmaningar och nya behov. Centrum i Väsby ska förändras i ett möte mellan gammalt och nytt.

Väsby Labs börjar där det måste börja: i den gamla, moderna och industriella staden. Väsby Labs utgår från området söder om centrum med arbetsnamnet Fyrklövern som färdigställdes 1972. Kvarteret är ett av Sveriges största moderna stadskvarter — en industriell stadsmaskin med tio blå höghus, köpcentrum, gymnasium, skolor, vårdcentral, parkering och parker. En stad där var sak har sin plats och sin tydliga funktion.
 
Börjar i det befintliga
Väsby Labs börjar där, i staden som redan finns och utmanar därmed den idé om stadsutveckling som styrt Sverige sedan Gärdet byggdes under 1930-talet. Genom att utveckla den befintliga staden kan Väsby skapa det som verkligen efterfrågas: en ny stad som är en stad i staden. I en tid när mänskligheten rekordsnabbt flyttar in till städerna är just utvecklingen av befintliga städer en av de  utmaningar vi står inför.

En prototyp för framtida städer
Väsby Labs har inga färdiga lösningar och inga recept för hur allt ska gå till. Däri vilar potentialen. Väsby Labs handlar om att gradvis omvandla ett befintligt område och att utveckla det som redan finns. I ett område där det redan bor människor. I ett område som när det kommit en bit på väg är menat att visas upp för andra i en expo. Resultaten som uppnås med Väsby Labs ska och måste peka framåt. Det är inga standardlösningar utan svar på de skilda utmaningar som finns i Väsby och i andra städer. En process i tätt samarbete och i dialog med övriga samhället, i såväl det stora som i det lilla.

Har du frågor? kontakta Väsby Direkt

Sidansvarig: Thomas L Thunblom
Senast uppdaterad 01 juli 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster