Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Vision Väsby Entré 2040

Upplands Väsby eller Väsby ligger strategiskt i den norra Stockholmsregionen. De stora trafiklederna E4 och järnvägen, Ostkustbanan, går genom kommunen. Från Väsby Entré tar det med pendeltåg 29 minuter till Stockholm, 26 minuter till Uppsala och 8 minuter till Arlanda och resten av världen. Upplands Väsby kommun är en av Stockholmsregionens starkast växande kommuner. Under 2013 passerade invånarantalet 41 000 och till år 2040 kommer Väsby att ha 20 000 nya invånare. Väsby är en av Sveriges mest attraktiva etableringsorter för såväl svenska som internationella företag. Väsby ligger rätt.

Väsby Entré är det givna navet i Upplands Väsby kommun, där är det nära till övriga världen. Väsby Entré blir en ny stadsdel i Väsby och blir ännu mer än idag ett centrum för resande, kunskap, kultur och näringsliv i den moderna småstaden. Den självklara mötesplatsen för väsbyborna, regionala besökare och internationella gäster och en språngbräda till lokala, regionala och internationella in- och utblickar. Väsby station nyttjas redan idag av 24 000 tåg- och bussresenärer dagligen. Antalet resenärer förväntas öka kraftigt med ökat antal boende och arbetande i kommunen och en successiv övergång från bil till kollektiva färdmedel.

Väsby är en plats med hjärta. En trygg, vänlig och öppen plats att bo, leva och verka i. I Väsby finns en mångfald av folkliv, företag, välfärds- och kommersiell service samt verksamheter inom kunskap, kultur och fritid. I Väsby Entré finns värdefulla gröna och blå kvaliteter med fornlämningar, Väsbyån, Järnvägsparken och härlig natur. Arbetet med att förnya stationsområdet påbörjades i denna omgång på 1990-talet. Det senaste tillskottet, ­Messingenhuset, gav platsen en ny upplevelse. Framtidens Väsby Entré skapar nu nya och förstärker befintliga värden.

Väsby Entré ska utvecklas som en plats där färgstarka människor möts och som gör avtryck på den som passerar, besöker, arbetar eller bor i Väsby. Väsby vågar och gör.

Följande virtuella visionssamtal är inspirerat av de medborgardialoger i olika former som hållits mellan 2010 och 2012. Klicka på bilden för att förstora.

Sidansvarig: Anne-Sophie Arbegard
Senast uppdaterad 19 februari 2014

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster