Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Planprocessen

Planprogrammet är ett första steg i planprocessen, vilken regleras i Plan- och bygglagen (PBL). En planprocess sker i flera steg med politiska ställningstaganden mellan varje steg. Ett samråd har hållits under våren 2014 planprogrammet för Väsby Entré/Stationsområdet.

Efter samrådstidens slut sammanställdes inkomna synpunkter i en samråds-redogörelse och planprogrammet reviderades. Samrådsredogörelsen och planprogrammet godkändes den 2 mars 2015 av kommunstyrelsen. Det färdiga planprogrammet ligger till grund för kommande detaljplanearbete i området.

Innan färdig detaljplan ges ytterligare två tillfällen att lämna synpunkter på förslaget, vid plansamråd och under granskning. Ett planprogram är i formell mening inte rättsligt bindande, utan ett politiskt ställningstagande. Först i detaljplaner och i avtal regleras projektet rättsligt.

Planprocessen

Bilden visar de olika skeden som projektet Väsby Entré går igenom och var i planprocessen projektet befinner sig. Klicka på bilden för att förstora.

Sidansvarig: Anne-Sophie Arbegard
Senast uppdaterad 11 mars 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster