Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Hållbar utveckling

Vad menar vi med hållbarhet i arbetet med att utveckla Upplands Väsby?

Det är i högsta grad ett mångdimensionellt uttryck. Hållbarheten har flera perspektiv. I vårt arbete vill vi se det ur ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt perspektiv. Alla dessa måste finnas med i arbetet.

För att nå en hållbar utveckling som är långsiktig måste kommunens alla delar samverka. Det gäller både kommunorganisationen och andra aktörer i kommunen. Det gäller de boende och företagen och det gäller andra aktörer i kommunen.

Det handlar om tekniska lösningar för hus men också infrastruktur för energiförsörjning, vattenhantering, avlopp, avfall och uppvärmning. Det handlar om hur vi värnar naturen. Hur vi löser transporter och lokaliserar olika funktioner är också en viktig fråga. Det handlar om hur kultur, rekreation, välfärdstjänster och service organiseras. Det handlar om livsmedelsförsörjning. Ja man kan räkna upp exempel inom många områden. Kort sagt handlar det om hur vi organiserar hela vårt samhällsliv.
 
För kommunorganisationen är miljöledningssystemet en del i att nå denna samverkan.

I den fysiska planeringen och byggandet läggs grunden för att nå en hållbar framtid. Hållbarhet är en nödvändighet och ett sätt att skapa attraktivitet och värden. Miljömedvetande och social sammanhållning är viktigt för ekonomisk utveckling. Detta tillsammans med hur vi formar staden är målet en hållbar utveckling för hela Väsby.  I samhällsbyggandet tar vi hållbarhetsfrågorna på allvar!

Sidansvarig: Thomas L Thunblom
Senast uppdaterad 19 april 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster