Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Ekosystemtjänster i Upplands Väsby

Att utveckla och bevara viktiga ekosystemtjänster i Upplands Väsby är en betydande del i kommunens arbete mot att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. Ekosystemtjänster är gratis tjänster från naturen som är till nytta för oss människor, direkt eller indirekt.

Vi människor är helt beroende av dessa tjänster som till exempel luft- och vattenrening, pollinering av växter och havets förmåga att producera fisk. Ekosystemtjänster handlar också om produktion av livsmedel och energi och om naturens fantastiska sätt att påverka vårt välbefinnande.

Vårt mål med arbetet med kommunens ekosystemtjänster är att de ska upprätthållas för att stärka möjligheten att stå emot eventuella rubbningar i miljön såsom klimatförändringar, minskad biodiversitet eller negativa effekter av föroreningar.

Vi har tagit fram strategier för producerande, reglerande, kulturella och understödjande ekosystemtjänster samt en plan som visar var det finns värden att bevara, och var det råder brist för framtiden. Strategierna och planerna fungerar som viktiga underlag till kommunens kommuntäckande översiktsplan. När vi bygger ett nytt område är det viktigt att bygga så att ekosystemtjänster gynnas.

Kontakt
För mer information om kommunens ekosystemtjänster är du välkommen att kontakta:

Miljöplanerare Linn Borg

08-590 978 57

linn.borg@upplandsvasby.se

Sidansvarig: Thomas L Thunblom
Senast uppdaterad 30 november 2016

Folder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Ekosystemtjänster.pdföppnas i nytt fönster

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster