Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Ungdomar om framtiden

I samarbete med KTH, Kungliga tekniska högskolan, träffade vi ungdomar i Upplands Väsby under en dag för att diskutera Väsby idag och Väsby i framtiden. Vårt mål är att vara en attraktiv, trygg och säker kommun för ungdomar att bo och leva i. Syftet med dialogen var att ungdomarna själva skulle berätta hur vi uppnår vårt mål.

Ungdomarnas åsikter var många och vi diskuterade bland annat mat och kultur, trygghet, mötesplatser och aktiviteter. Mycket handlade om stationsområdet och det blivande gymnasiet men också kommunens mötesplats, Väsby centrum. Ungdomarna hade många åsikter om centrala Upplands Väsby men många trivdes ändå bra i sitt bostadsområde och kunde tänka sig att flytta tillbaka till Väsby efter de upptäckt världen och pluggat på universitetet. Läs mer om ungdomarnas åsikter om Väsby idag och visioner om Väsby i framtiden.

Hur många som vill bo i Väsby
Sidansvarig: Thomas L Thunblom
Senast uppdaterad 26 juli 2012

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster