Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Barn i planprocessen

Enligt barnkonventionens 12e artikel har barn och ungdomar rätt till inflytande över beslut som rör deras närmiljö. För att lära oss hur vi kan inkludera barns åsikter i planeringen i Upplands Väsby förde vi en dialog med barn på Smedby skolan rörande deras egen skolgård.

Dialogen testade många olika metoder under tre dagar i veckan under tre veckor. Dialogen resulterade i flera förändringar av skolgården som barnen själva arbetat fram och som de sedan med hjälp av lärare och föräldrar genomförde. Vi lärde oss mycket om att prata med barn om dess närmiljö och nu har vi de redskap vi behöver för att i fortsättningen inkludera barn i planprocessen. Läs mer i rapporten till höger.

Ett av förslagen till skolgården
Sidansvarig: Thomas L Thunblom
Senast uppdaterad 19 april 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster