Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Nordvästra Väsby

Dialogen omfattades av området Sättra, Kairo och Runbyskogen inklusive motions- och skidspåren.

För att ta reda på hur området används idag och hur väsbyborna vill utveckla det i framtiden fick väsbyborna möjlighet att lämna sina synpunkter via en fysisk dialog i Väsby centrum och via en digital plattform mellan 19 februari - 21 mars.

Totalt deltog cirka 240 personer och det kom in många synpunkter, vilket gav kommunen värdefull information.

De inkomna synpunkterna kommer att vara en del av vidare arbete för kultur- och fritidskontoret och kontoret för samhällsbyggnad:

  • Kultur- och fritidskontoret tar fram en plan för utvecklingen av friluftsmöjligheter i området utifrån genomförd dialog och kultur- och fritidsvaneundersökning. Planen går upp till kommunstyrelsen för beslut efter sommaren.
  • Kontoret för samhällsbyggnad tar med underlaget till översiktsplanearbetet. Samråd av översiktsplanen planeras att gå ut till väsbyborna under hösten 2016.

Är du intresserad och vill ta del av inkomna synpunkter finns de här.PDF

Det finns även en enklare sammanställning med exempel på inkomna synpunkter och kluster av dessa härPDF.

Sidansvarig: Thomas L Thunblom
Senast uppdaterad 22 juni 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster