Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Framtidens Väsby, ny översiktsplan

Just nu pågår arbetet med att ta fram Upplands Väsbys nya översiktsplan. Arbetet startade i januari 2014 och resulterade senare under året i ett antal medborgardialoger.

Den första hölls under våren 2014. Syftet var att till det fortsatta arbetet med översiktsplanen få till ett gediget underlag från kommunens invånare. Under hösten 2014 hölls det sedan en extra medborgardialog för att stämma av arbetet ditills och därigenom få in nya synpunkter i ett tidigare skede än under det kommande samrådet.

Under samrådet kommer fastighetsägare, boende, organisationer och myndigheter ges möjlighet att framföra sina synpunkter på samrådsförslaget. Samrådet är planerat till mars 2015.

För mer information vänligen följ länken nedan till Framtidens Väsby.

Framtidens Väsbylänk till annan webbplats

Sidansvarig: Thomas L Thunblom
Senast uppdaterad 14 januari 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster