Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Väsby sjöstad

T

ack till dig som deltog på dialogen om Väsby Sjöstad den 25 april!

Klarar man att bygga en levande stadsdel i Väsby sjöstad? Det var en av många frågor som diskuterades när kommunen höll ett dialogmöte präglat av skärpta frågor kring miljö och hållbarhet i Väsby Sjöstad.

 Dialogen inleddes av Per-Erik Kanström, kommunstyrelsens ordförande, som välkomnade dialogdeltagarna och informerade att kommunfullmäktige har beslutat att folkomröstningen om Väsby Sjöstad kommer att hållas i september år 2014 i samband med valet.

 -Fram tills dess ska vi arbeta fram ett konkret förslag som kommuninvånarna ska kunna ta ställning till. Tjänstemännen har fått ett tydligt uppdrag som innebär att förslaget som presenteras vid valet ska genomsyras av åsikterna vi har fått under tidigare dialoger säger Per-Erik Kanström

 Efter inledningen presenterade Fredrik Drotte, planchef i kommunen och Tor-Björn Einarsson från Arken arkitekter hur förslaget har utvecklats.

- Förslaget som vi nu tar fram är byggt utifrån den kritiska massa på 3000 boenden som behövs för att kunna tillgodose en turtät kollektivtrafik och en levande stad med tillgång till butiker och kommunal service, började Fredrik Drotte..

Läs mer om dialogmötet i rapporten som ligger i spalten till höger. Där hittar du också alla presentationer som föredrogs på mötet. Där kan ni läsa om  hur förslaget om Väsby Sjöstad har utvecklats och hur kommunen arbetar för att sätta en stark miljöprofil på projektet samt hur alla gröna och blåa värden hanteras.

Återigen ett stort tack till alla er som deltog på mötet om Väsby Sjöstad och delgav  idéer, tankar och funderingar kring projektet.

Sidansvarig: Fredrik Drotte
Senast uppdaterad 10 januari 2013

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster