Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Dialogerna om Väsby Entré / Stationsområdet

Stationsområdet har utvecklats mycket de senaste åren och kommunen har gått från industri- till kunskapssamhälle och detta symboliseras av ett nytt gymnasium i hjärtat av Messingen. Området kommer att fortsätta utvecklas och kommunen tittar på hur man kan förbättra busstationen och området runt omkring.

I och med planarbetet hölls ett dialogmöte där många åsikter om identitet, bryta järnvägsbarriären och trygghet stod i centrum. Dialogen var mycket lyckad och massvis med idéer och inspiration kom fram. Läs mer i rapporten i högerspalten.

Detta planarbete har tillfälligt gjort en paus för att invänta förstudien Väsby Entré som berör området väster om järnvägen på Runbysidan. Mer om Väsby Entré kan du utläsa i en introduktion som du hittar i spalten till höger.

Dialogen utgick från resultatet från den tidigare dialogen i stationsområdet och gav många idéer. Många var intresserade av att diskutera hur man bryter barriären som järnvägen utgör och hur man sammanlänkar centrala Väsby med Runby. Läs mer om resultatet i sammanställningarna som ligger i spalten till höger.

Du kan läsa mer om projektet på Väsby Entrés webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Thomas L Thunblom
Senast uppdaterad 28 februari 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster