Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Community Planning - en helt ny dialogmetod

Vi vill att alla ska ha möjlighet att engagera sig i Väsbys utveckling. I planeringen av vår nya stadsdel Väsby Sjöstad, har vi använt oss av en helt ny dialogmetod kallad "Community Planning".

Arbetsmetoden "Community Planning" är utvecklat av John Thompson & Partners, ett internationellt team av arkitekter och urbana designers som specialiserat sig på placemaking. Placemaking innebär att man skapar fysiska miljöer — byggnader, platser och områden — som är attraktiva och relevanta för dem som ska använda sig av dem.

"Community Planning" bygger på ett nära samarbete mellan invånare, beslutsfattare och politiker kring kreativ och hållbar stadsutveckling. Målsättningen är att alla invånare känner att de kan bidra till och påverka hur deras närområde utvecklas — oberoende av kön, ålder, bakgrund och var de bor. Det är viktigt att de som engagerar sig och kommer med förslag som sedan realiseras får både uppmärksamhet och ära för sin insats, om de inte vill vara anonyma förstås.

Tillsammans med städernas invånare och entreprenörer kan vi skapa mer attraktiva stadsmiljöer som bygger på en större mångfald av olika verksamheter. Genom att platserna utvecklas så ökar tillgänglighet både för de boende och för besökare.

Ta del av alla idéer som kom ur den två dagar långa dialogen om Väsby Sjöstad i rapporten som ligger i spalten till höger.

Londonbaserade John Thompson & Partners är världsledande inom och initiativtagare till arbetsmetoden "Community Planning" och har över 20 års erfarenhet inom arbete med deltagande planering.

Om Community Planning
"Community Planning" är en etablerad planeringsmetod som används i flera olika delar av världen. Kärnan i metoden är en aktiv samverkan mellan alla de som berörs av en planerad förändring, såsom boende, verksamhetsutövare, markägare, olika intressenter och föreningar.

I processen ingår att alla intressenter tillsammans identifierar problem och önskvärda förändringar samt bygger upp en idé under några koncentrerade dagar för att möta de identifierade behoven. Målet är att formulera en gemensam vision för det aktuella områdets utveckling och en strategi för dess genomförande. Metoden förutsätter att det är fristående arkitekter och planerare, utan egna intressen i den aktuella sakfrågan, som leder processen.

Om John Thompson & Partners
John Thomson & Partners har omfattande erfarenhet från både den offentliga och privata sektorn och har levererat framgångsrika projekt i Storbritannien, Europa, Ryssland, Kina och Mellanöstern. Från våra kontor i London, Edinburgh och Berlin åtar vi oss placemaking-projekt på alla nivåer — från storstäder och mindre orter, till grannskap, gator och design av enskilda fastigheter.

John Thompson & Partners samarbetar bland annat med en av världens främsta arkitekter inom hållbar utveckling, Joachim Eble, från Tyskland, som tillsammans med Charles Champion, ansvarig partner för deltagandeplanering, också medverkar i Väsby.

Sidansvarig: Thomas L Thunblom
Senast uppdaterad 26 juli 2012

Dokumentation

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster