Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen

För att ta reda på hur detta skogsområde används idag och hur väsbyborna vill använda det i framtiden anordnade kommunen ett dialogmöte. Representanter från bland annat föreningsliv, skola och naturskyddsföreningen, men även kommuninvånare var på plats.

Dialogmötets gruppdiskussioner resulterade i många och bra förslag för hur rekreation i området kan ordnas och hur skogsområdets framtid skulle kunna se ut. Att koncentrera rekreation och aktivitet till ett specifikt område för att minska slitaget på resten av skogen var enligt många deltagare mycket viktigt. Bättre skyltning, bättre underhållning av spåren, bänkar, naturgym och fler grillplatser var några av de saker som deltagarna hade som förslag till förändring i skogsområdet i framtiden.

Till höger finns en sammanställning där du kan läsa mer om de förslag som kom fram under dialogmötet.

Bergaskogen
Sidansvarig: Thomas L Thunblom
Senast uppdaterad 06 september 2012

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster