Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Bättre resultat i skolan

De sjunkande resultaten i skolan är ett svårt och komplicerat problem som berör och påverkar många människor. I Upplands Väsby gick 120 elever ut grundskolan med ofullständiga betyg år 2010. Därför bjöd kommunen in till dialog för att hitta lösningar på problemet tillsammans.

Dessa siffror är skrämmande höga och kräver ett agerande från såväl skolan som föräldrar, kommun och andra leverantörer av ungdoms- och fritidsverksamhet. Upplands Väsby måste kraftsamla och vända den negativa trenden och det är bråttom. Därför bjöd kommunen in till en Open Space dialog där alla berörda fick möjlighet att diskutera problemet och dess lösningar. Hur höjer vi resultatet i skolan? Läs mer i rapporten från Open space till höger.

Reglerna för ett bra Open Space möte
Sidansvarig: Thomas L Thunblom
Senast uppdaterad 25 juli 2012

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster