Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Samhällsutveckling

Kommunen kan inte styra utvecklingen själv. Samhällsutvecklingen styrs av hur människor vill leva sitt liv, hur näringsliv, arbets- och bostadsmarknad liksom handeln utvecklas. Den finns så klart också en rad andra faktorer som påverkar samhällsutvecklingen lokalt, regionalt och nationellt och globalt. Ett exempel är konjunkturen. Vad som påverkar är alltså väldigt sammansatt. Livsmönster och marknader förändras. Kommunen kan påverka bättre om man bevakar sin omvärld — vad händer globalt? vad händer inom näringslivet? hur vill folk bo? hur vill man ha sin service? Om man håller koll på detta, och en rad andra områden, kan man ha beredskap och agera förutseende med kommunens planer, investeringar och utbud av servicetjänster. Då kan kommunen agera och inom sitt område påverka samhällsutvecklingen.
 
Kommunfullmäktige i Upplands Väsby har beslutat om hur man vill att kommunen ska utvecklas i den sk kommunplanen från 2005. Den bygger på omvärldsbevakning då. Den innehåller både strategier för utveckling av verksamheter och kommunens fysiska struktur i form av en översiktsplan. Dessutom beslutade kommunfullmäktige redan 2001 att kommunen ska bygga 300 nya bostäder varje år. Det är Väsbys andel av de bostäder som behövs i Stockholmsregionen varje år för att klara regionens befolkningsökning.

Utifrån kommunplanen från 2005 har kommunen bedrivit sin planering fram till nu. Samtidigt har utvecklingen fortsatt. Världen står inte still. Det är dags för en ny kommunplan som utgår från vår situation idag och med spaning framåt — vad innebär nya livsmönster, nya krav på klimatanpassning, ny teknik och nya idéer för hur samhället formas idag och framåt?

Sidansvarig: Thomas L Thunblom
Senast uppdaterad 26 november 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster