Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Information om snöröjning i Väsby

Efter snöfall börjar snöröjningen först på vägar med genomfarts- och kollektivtrafik samt på gång- och cykelvägar till skolor och kommunikationer. Snöröjningen påbörjas vid cirka 5 cm snö.

Den huvudsakliga röjningen på genomfarts- och kollektivtrafikvägar ska normalt vara utförd inom 5 timmar efter avslutat snöfall och på lokala körbanor ska det vara klart inom 12 timmar efter avslutat snöfall. Snöar det hela tiden kommer det naturligtvis att ta längre tid.  Dessa tider gäller för plogning av områden. Kompletterande snöröjning sker dag 2-3. Vid ihållande snöfall kan det dock dröja flera dygn innan all kompletterande snöröjning och halkbekämpning är klar.

Snöröjningsfordon

Halkbekämpning


För att minska halkrisken använder sig kommunen i allt större utsträckning av sandblandat bergkrossmaterial. Av miljöskäl används salt endast där kollektivtrafik åker, samt vid besvärlig halka. Trafikanter uppmanas att ta hänsyn till väglaget, hålla rätt avstånd och hastighet.

Kom ihåg att fastighetsägare ansvarar för snöröjning och halkbekämpning vid sin infart.

Så kan du hjälpa till

  • Beskär dina buskar och träd. Grenar som hänger ut på lägre höjd över gatan än 4,6 meter eller för gångbanan på lägre höjd över gångbanan än 3 meter. utgör hinder för våra fordon. Var vänlig och kapa bort dessa.
  • Parkering på gatan. Parkera ditt fordon enligt parkeringsreglerna.
  • Flytta bilen. När gatan/parkeringen ska snöröjas är vi tacksamma om det är fritt från bilar.
  • Soptunnor. Placera dessa i bakkanten på gångbanan vid tömning, c:a 1,5 meter från kantsten eller där denna saknas intill gatans asfaltskant.

Kontakt med kommunen


Framför gärna dina frågor och synpunkter på kommunens vinterväghållning till Kontoret för samhällsbyggnad, Upplands Väsby kommun.

Under ordinarie arbetstid kontaktas Väsby Direkt tel. 08-590 970 00.
Övrig tid tel. 08-590 922 23.

Sidansvarig: Jörgen Wihlner
Senast uppdaterad 08 juli 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster