Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Naturvårdsskötsel

Upplands Väsby kommun kommer att genomföra naturvårdsarbeten i skogsstråket som löper längst med gång- och cykelvägen bakom Räntmästarvägen med start vecka 38. Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

I det rödmarkerade området kommer kommunen genom huggning att öppna upp för att ge mer ljus och plats åt träd och buskar som ek, tall, lönn, rönn och hagtorn för att de biologiska och sociala värdena knutna till skogstråket ska bevaras och utvecklas.

Död ved skapar levande skogar

Enstaka grövre stammar kommer att lämnas stående och på marken för att öka inslaget av död ved i skogen. Stammarna ger förutsättningar för att svampar, mossor, lavar, insekter och fåglar ska kunna trivas i skogen.

Kontakta Väsby Direkt vid frågor

Telefon: 08-590 970 00

E-postadress: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Om du vill veta mer om naturvården i Upplands Väsby kommun kan du följa ”naturvardivasby” på Instagram

Sidansvarig: Thomas L Thunblom
Senast uppdaterad 23 september 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster