Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Träd

Upplands Väsby kommun vill skydda träd och annan vegetation i och utanför tätorten eftersom de bidrar med många ekosystemtjänster som vi människor är beroende av.

Träd och annan vegetation ger oss ekosystemtjänster som att skydda från starka vindar, ger svalka under varma sommardagar och mildare klimat vintertid. Träd dämpar trafikbuller, renar luften från partiklar, tar upp koldioxid och släpper ut syre. Träd kan även hindra läckage av näringsämnen till vattendrag och sjöar och därigenom hjälpa till att minska övergödningen. Träden är också livsmiljö för växter, svampar, insekter, fåglar och andra djur och bidrar till en stor biologisk mångfald.

Sjuka, skadade eller nedfallna träd

Om du ser sjuka, skadade eller nedfallna träd på kommunens mark kan du anmäla dessa genom Väsby Direkt.

Beskärning av träd

Om du önskar att beskära en rot eller gren från ett träd som växer på kommunens fastighet och tränger in över din fastighet, vänligen kontakta Väsby Direkt.

Olovlig fällning

Om du misstänker en olovlig fällning eller beskärning av träd på kommunens fastighet, kontakta Väsby Direkt.

Sidansvarig: Henrik de Joussineau
Senast uppdaterad 08 mars 2017

Kontaktinformation

Följ naturvården i Upplands Väsby här

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster