Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Naturreservat

I Upplands Väsby kommun finns det tre naturområden som är naturreservat och därför är långsiktigt skyddade för sin värdefulla natur. De tre naturreservaten är Sättra Gårds naturreservat, Vallensjö naturreservat och Norra Törnskogens naturreservat.

Naturreservatens gränser är i skogsmark markerade med ett vitt band och en bildsymbol av en snöflinga och i öppen mark markerade med stolpe av trä med laminatbricka.

Varför har vi naturreservat?

Människan har de senaste femtio åren påverkat och förstört flera naturmiljöer i långt snabbare takt än någonsin tidigare i historien. Den natur som finns kvar i form av skogar, betesmarker, vatten, betesmarker och våtmarker är därför viktig att värna och skydda. I Upplands Väsby kommun och många andra kommuner är naturreservat ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. De vanligaste ändamålen med naturreservat är:

1. Bevara biologisk mångfald

2. Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer

3. Tillgodose behov av områden för friluftslivet

4. Skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer

5. Skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.

Naturreservat i Upplands Väsby

Både länsstyrelser och kommuner kan bilda naturreservat. I Upplands Väsby kommun finns det totalt tre naturreservat.

Sättra Gårds naturreservat som bildades år 1970 och är cirka 213 hektar stort, varav cirka 157 hektar är land. Länsstyrelsen i Stockholm län har beslutat om att inrätta reservatet. Reservatet förvaltas av Upplands Väsby kommun.

Vallensjö naturreservat som bildades år 2006 och är cirka 16 hektar stort. Länsstyrelsen i Stockholm län har beslutat om att inrätta reservatet och sköter även förvaltningen.

Norra Törnskogens naturreservat som bildades år 2016 och är cirka 108 hektar stort. Upplands Väsby kommun har beslutat om att inrätta reservatet och sköter även förvaltningen.

Naturreservatens informationskyltar med karta beskriver områdets natur och sevärdheter närmare.

Tillåtet och förbjudet i naturreservatet

Varje naturreservat är unikt och har därför egna ordningsföreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. Skyltar informerar om vad som gäller när du besöker naturreservatet. Under "ordningsföreskrifter" kan du läsa mer om vilka föreskrifter som gäller i varje enskilt naturreservat i kommunen.

(En del av informationen på denna webbsida är hämtad från Naturvårdsverkets hemsida, 2017-07-03)

Sidansvarig: Henrik de Joussineau de Tourdonnet
Senast uppdaterad 05 juli 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster