Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Viltvård

Kommunen ansvarar för viltvården på det kommunala markinnehavet inom Upplands Väsby kommun. Kommunens viltvårdsplan ligger till grund för viltvårdsarbetet. Inriktningen i viltvårdsarbetet är att stärka utsatta arters livsstatus, begränsa antalet viltolyckor, förebygga skada eller annan olägenhet från vilt, främja ett säkert viltvårdsarbete samt öka allmänhetens förståelse för viltvård. 

Varför skyltar med informationen - mata ej?

Med mata ej- informationsskyltar i Upplands Väsby vill vi informera dig om vikten av att inte mata fåglar i anslutning till badstränder, exempelvis änder och gäss. Vi vill även informera om konsekvenserna av att mata klövvilt som rådjur, älg, hjort och vildsvin.

Undvik att mata fåglar

Under vår och sommar kan det samlas många fåglar på samma ställe om det finns tillgång till extra mat där. Att ha sjöfågel på en badplats är inte så trevligt för människan, i huvudsak av sanitära skäl. Det är inte heller bra för fåglarna att få tillgång till mat som de inte kan smälta naturligt. Det kan ske genom att de blir matade eller att de äter matrester som lämnas kvar på badstränderna. Fåglarnas föda finns istället naturligt ute i naturen. Läs mer om varför du bör undvika att mata vilda fåglarPDF.

Undvik att mata klövvilt

Klövvilt innebär här älg, rådjur, hjort och vildsvin. Djuren klarar sig bra på den mat som finns i naturen. Om djuren blir utfodrade i tätbebyggda områden ökar risken för trafikolyckor och skador på grödor samt trädgårdar. Vid extra kalla vintrar utfordrar kommunen tillsammans med andra aktörer av djuretiska skäl de vilda djuren, då utanför tätbebyggda områden Läs mer om hur du kan förhindra klövvilt i tätorten.PDF

Viltvårdare

På uppdrag av kommunen finns det två viltvårdare som jobbar med att ta hand om viltolyckor och jakt på kommunens mark, utifrån de riktlinjer som finns. Dessa personer känner väl till de olika terrängförhållanden som råder i området och har god kännedom kring  viltsituationen i Upplands Väsby kommun. Med jägarexamen, samt kompetenser som jaktledare, jakttillsynsman och viltundersökare, ingår de också i polisens nationella viltolycksråd. Arbetet sker ideellt.

Viltolyckor och skadade vilda djur

I Upplands Väsby sker det minst en viltolycka per vecka, som rapporteras in till polisen.

Så går du till väga vid viltolycka:

  • Anmäl till polisen på larmnummer 112.
  • Vid skadat djur på plats: larma 112 - märk upp platsen med markeringsremsa. Finns att hämta vid bilprovningen. Ha den alltid i bilen.
  • Om ett skadat djur tar sig från platsen, anmäl detta till polisen på 112.
  • Om du hittar ett skadat djur i naturen, kontakta polisen på larmnummer 112

Varje år får polisens eftersöksjägare rycka ut på flera uppdrag där skadat vilt påträffats i naturen eftersom smitning har skett i samband med olyckor. Detta orsakar onödigt lidande för djuret och försvårar arbetet för eftersöksjägarna. Anmäl därför alltid till polisen även vid minsta påstötning, vilket också ett lagkrav. Om du vill veta mer hur man skall gå tillväga vid kollision med vilt kan du läsa mer härlänk till annan webbplats.

Tack för att du larmar vid viltolycka!


Frågor och svar - för mer information

Är du intresserad av mer information om viltvård finns härPDF ett underlag med allmänna frågor och svar. Saknas något du vill ha svar på kan du kontakta Väsby Direkt så hjälper dom dig att få reda på svaret. 

Sidansvarig: Henrik de Joussineau de Tourdonnet
Senast uppdaterad 08 maj 2017

Följ naturvården i Upplands Väsby här

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster