Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Fornparker

Upplands Väsby vilar på en formidabel skatt av spännande lämningar från våra förfäder. Genom "fornparker" lyfter kommunen fram denna kulturskatt som ett viktigt bidrag till den nya framväxande stadens identitet. Konkreta åtgärder är att röja och städa upp, hägna och låta beta fornlämningsområden, informera, ljussätta vissa platser samt inte minst engagera närboende kommuninnevånare.

Fornparkerna avgränsas med specialdesignade staket för att höja platsens status i allmänhetens ögon. Fornparkerna kommer även få en ny och bättre skyltning än vad platserna haft tidigare. I parkerna kommer det ske hävd i form av betande djur eller slåtter. Genom detta gör vi våra kulturhistoriska miljöer mer tillgängliga samtidigt som vi ökar den biologiska mångfalden i landskapet.

Sidansvarig: Nils Odén
Senast uppdaterad 04 juli 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster