Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Miljöstöd för föreningar i Upplands Väsby

Miljöstöd för föreningar är ett bidrag som tagits fram tillsammans med kommunens lokala föreningar. Miljöstödet ger en möjlighet för alla föreningar i Upplands Väsby att få upp till 11 000 kr för att genomföra ett evenemang med miljökoppling (ekologisk). Sökperioden pågår under hela året.

Varför har vi miljöstöd för föreningar?
Vi erbjuder miljöstödet för att fånga upp och uppmuntra lokala föreningars engagemang i miljöfrågor, utifrån det ekologiska perspektivet. När föreningarna sedan genomför öppna aktiviteter för alla väsbybor hoppas vi att kunskapen i miljö- och klimatfrågor sprids.

Vad menar vi med miljö- och klimattema?
Aktiviteten som görs ska ha en koppling till hur man kan minska sin miljöpåverkan eller vara kopplat till ett miljö- eller klimatproblem. Det kan vara allt från att få veta mer om hur man ska källsortera till att prata om solceller.

Fundera vilken miljökoppling skulle vara mest intressant för din förening eller hur ni skulle kunna bidra till en bättre miljö. Ni kan exempelvis bjuda in en föreläsare som berättar om hur man kan minska sin energianvändning eller om hur bilanvändningen påverkar klimatet. Våga även tänka utanför ramarna! Ni kan exempelvis åka på ett studiebesök till en ekologisk gård eller sätta upp en pjäs om klimathotet!

Naturpromenader omfattas av miljöstödet så länge det finns en koppling till ett miljö- eller klimatproblem eller samtal förs kring hur deltagarna kan minska sin miljöpåverkan. Miljöstödet omfattar inte social hållbarhet eller miljö kopplat till arbetsmiljö, kulturmiljö eller sociala miljön.

Vad måste man göra för att få miljöstöd?

  1. Det första du och din förening kan göra är att se över riktlinjerna som finns till höger. Där står bland annat att evenemanget ska vara öppen för alla väsbybor och att miljöstödet bland annat kan användas för marknadsföring.

  2. Hitta på ett evenemang som skulle passa för miljöstödet. Om du vill bolla idéer eller har några funderingar kan du alltid kontakta Malin Olea Leiva, malin.olea.leiva@upplandsvasby.se, miljöutredare, och ställa frågor.

  3. Skicka in din ansökan innehållande nedanstående information. Tänk på att skicka din ansökan i god tid innan evenemanget! Det tar cirka 1 månad att behandla ansökningen.

  4. Efter att evenemanget genomförts vill vi ha en återrappport kring hur det gått. Vi vill veta antal deltagare, vad som hände under evenemanget, om ni var nöjda med resultatet och om ni kan tänka er söka stödet nästa år. Skicka återrapporten till Hanna Björklund, hanna.bjorklund@upplandsvasby.se, kulturstrateg, senast en månad efter evenemanget.

Vad får man använda pengarna till?
Exempel på vad miljöstödet kan användas till är marknadsföring av evenemanget, betalning av föreläsare, trycksaker och källsorteringsplatser. Miljöstödet täcker inte kostnader såsom lokal, fika och allmänna omkostnader som föreningen har.

Andra frågor
Vid frågor om miljöstöd och ansökningsprocess, vänligen kontakta Malin Olea Leiva, malin.olea.leiva@upplandsvasby.se

Ansökan

Skicka din ansökan till Malin Olea Leiva, malin.olea.leiva@upplandsvasby.se med följande information:

Förening:

Organisationsnummer:

Kontaktperson:

Adress:

Postnummer:

Postadress:

Telefon:

Mobiltelefon:

E-post:

Miljöstödets storlek (max 11 000kr/förening/år): 

Konto på vilket eventuellt bidrag ska sättas in:

Samarbetande förening(ar) till sökandet av miljöstöd:

Utförlig beskrivning av evenemanget:

Vad ska miljöstödet bekosta: (uppdelad kostnad för annons, tryck, föredragsarvode m.m.)

Tidsplan:

Hur uppfylls miljöstödet:

Skicka med föreningens stadgar.

Sidansvarig: Ronja Krische
Senast uppdaterad 11 september 2017

Kontaktinformation

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster