Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Miljöledning

Hela den kommunala verksamheten är certifierad enligt ISO 14001.

Kommunen har som mål att vara ett föredöme inom miljöområdet vilket ställer krav på att vårt miljöarbete hela tiden förbättras. Till vår hjälp har vi valt att certifiera oss enligt den internationella standarden ISO 14001:2004. Standarden ger struktur och systematik till miljöarbetet och genom de externa revisionerna får vi ett kvitto på att arbetet förbättras.

Målet är att minska miljöpåverkan från organisationen. Miljöpolicyn och flerårsplanen beskriver den långsiktiga visionen och denna bryts årligen ner i detaljerade miljömål ute i verksamheten. Miljöledningssystemet är integrerat i ledningssystemet och miljöarbetet är en naturlig del av det dagliga arbetet i kommunen.

PDCA cykel


Standarden är uppbyggd enligt metodiken:

  • Planera - Bestäm miljömål och vad som krävs för att nå dem. Utgår från miljöpolicy, lagar och andra krav.
  • Genomför - Gör det som planerats.
  • Följ upp - Kontrollera att det som planerats har gjorts och rapportera resultaten.
  • Förbättra - Analysera resultaten och se över hur miljöarbetet kan förbättras.


Sidansvarig: Ronja Krische
Senast uppdaterad 08 juli 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster