Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Upplands Väsby kommun arbetar med klimatanpassning

Kommunen har i ett pågående projekt kartlagt riskerna för negativa effekter av ett förändrat klimat. En klimat- och sårbarhetsanalys har utarbetats utifrån de utpekade riskerna översvämning, ras och skred samt temperaturförändringar såsom värmeböljor och köldknäppar. Inom projektet arbetas förslag på förebyggande åtgärdsarbete fram.

Med en klimat- och sårbarhetsutredning som underlag kan ansvarsfördelningen inom kommunen göras tydlig och kommunen kan utrusta sig med rätt organisation och medel för att hantera ett förändrat klimat. Projektet kommer under 2016 att utreda förutsättningarna för att ta fram en klimatanpassningsplan.

Bakgrund
Upplands Väsby kommun arbetar sedan 2012 med att ta fram en sammanhållen strategi och plan för att möta de klimatförändringar som kan komma att beröra kommunen och Stockholms län den kommande 100-årsperioden. Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en klimatanpassningsplan för länet. Behovet av en klimatanpassningsstrategi stöds av den nationella klimat- och sårbarhetsutredningen SOU 2007:60 samt Länsstyrelsens regionala utredning och handlingsplan för klimatanpassning.

Kontakt
För mer information är du välkommen att kontakta miljöplanerare Anna Åhr Evertson anna.ahr.evertson@upplandsvasby.se eller tel 08-590 973 54.

Sidansvarig: Ronja Krische
Senast uppdaterad 18 mars 2016

Kontaktinformation

Klimatanpassning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Klimat- och sårbarhetsanalys.pdföppnas i nytt fönster

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster