Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Grön Flagg

Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett pedagogiskt verktyg för skolor och förskolor. Över 2 500 svenska skolor och förskolor är anslutna till Grön Flagg, vilket gör det till det största nätverket för skolor och förskolor inom hållbar utveckling i Sverige. Grunden i Grön Flagg är att barnens nyfikenhet och idéer ska styra hållbarhetsarbetet.

Målet med certifieringen är att hjälpa till att skapa ett aktivt och långsiktigt arbete för hållbar utveckling. Grön Flaggs pedagogiska verktyg utgår från barn och ungas deltagande i det positiva förändringsarbetet. Genom att arbeta med Grön Flagg kan förskolor och skolor dessutom nå målen i läroplanen utan att det blir extra arbete för lärarna.

Arbetet med Grön Flagg sker i cykler som pågår ett till två år. Under denna tid arbetar förskolor och skolor med tre hållbarhetsområden som de vill förbättra och utveckla. Varje område kopplas till ett av Grön Flaggs sex teman som anger inriktning. Om en förskola eller skola vill förbättra utemiljön och väljer temat ”Livsstil och hälsa” kan en aktivitet vara att bygga en hinderbana för barnen.

Nedan kan du se Grön Flaggs teman samt kontaktpersoner i kommunen som kan ge förskolor och skolor stöd i arbetet. Det är Naturskolan som i första hand arbetar med att lära barn kring natur och miljö på ett pedagogiskt sätt. Resterande kontaktpersoner kan även prata med barn och ungdomar kring temat eller ge tips till personalen var man kan hitta material:


Kretslopp (Naturskolan samt kommunens avfallsingenjör)

Närmiljö (Naturskolan samt kommunens naturvårdare)

Livsstil och hälsa (Naturskolan samt kommunens miljöstrateg)

Konsumtion (Naturskolan samt kommunens miljöstrateg)

Vattenresurser (Naturskolan)

Klimat och energi (Naturskolan, samt kommunens energi- och klimatsamordnare samt energicontroller)


Genom att ha ett Grön Flagg-råd med både vuxna och barn kan alla få vara med och bestämma vilka områden som ska utvecklas och vilka teman de ska kopplas till. Rådet ska exempelvis samla upp idéer och tankar från avdelningar eller klasser samt hjälpa till med att samordna arbetet och sprida information.

Är du intresserad av att få din förskola eller skola certifierad enligt Grön Flagg kan du läsa mer om certifieringsprocessen på Grön Flaggs hemsida. Du hittar länk till Grön Flagg samt Naturskolan under relaterad information till höger. 

Sidansvarig: Ronja Krische
Senast uppdaterad 07 september 2016

Kontaktinformation

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster