Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Fördjupade översiktsplaner & program, gällande

Under denna rubrik finns de antagna planprogrammen där arbetet med en efterföljande detaljplan inte har fortsatt eller att detaljplanearbetet inte är avslutat.
Sidansvarig: Fredrik Drotte
Senast uppdaterad 25 april 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster