Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Odenslunda skola

Kommunstyrelsen gav den 3 juni 2013 kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta och hantera ett förslag till detaljplan för Odenslunda skola. Förslaget var på samråd 26 maj - 30 juni 2014. Byggnadsnämnden beslutade om granskning den 19 september 2017.

Granskning 25 september - 16 oktober

Syfte
Syftet med detaljplanen är nu att möjliggöra uppförande av förskola och ett boende enligt Lagen om särskilt stöd (LSS) där samrådsförslaget tidigare redovisade bostäder, samt att bekräfta användningen ”skola” för skolbyggnaden som uppfördes 2016.

Kontakt
För mer information är du välkommen att kontakta planarkitekt Marie Halldin tel 08-590 974 56, e-post marie.halldin@upplandsvasby.se

Sidansvarig: Fredrik Drotte
Senast uppdaterad 25 september 2017

Handlingar Odenslunda skola

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Plankarta.pdföppnas i nytt fönster
PDF Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster
PDF Samrådsredogörelse.pdföppnas i nytt fönster
Folder/mapp Samråd
Folder/mapp Dialogmöte
Folder/mapp Förstudie
Folder/mapp Utredningar

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster