Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Växlighet mot gata, gångbana eller cykelväg

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Som fastighetsägare är det därför viktigt att känna till följande: 

  • Växtligheten ska alltid begränsas till den egna fastigheten.
  • Du som äger en fastighet som gränsar till en gatukorsning ska se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig 10 meter åt vardera hållet i korsningen. Det gäller växtlighet mot både gata, gångbana och cykelväg. Vid utfart gäller 2,5 meter.
  • Du som har växtlighet mot gata, gångbana eller cykelväg ska se till att ingen växtlighet skymmer eller begränsar framkomligheten.
  • Har du buskar och träd som växer högt och skymmer gatlyktor, vägmärken och busshållplatser, eller hänger ut över gata ska du klippa ned växtligheten.
  • Utryckningsfordon, kollektivtrafiken, sopbilar och plogbilar behöver ha en fri höjd på 4,6 meter.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall får komposteras på din egen mark. Kvistar, löv och gräs kan även lämnas utan kostnad på Sörabs återvinningscentraler. Öppettider finns på Sörabs hemsida.

Du som bor i småhus kan, mot särskild avgift, få ditt trädgårdsavfall hämtat. Trädgårdsavfallet ska ligga i papperssäckar eller vara buntat. För mer information eller beställning av hämtning kontakta Väsby Direkt.

Sidansvarig: Henrik de Joussineau de Tourdonnet
Senast uppdaterad 28 juni 2016

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster