Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Bankes bro öppen för passage

Nu öppnar Bankes bro för passage. Ambitionen är att bron ska vara öppen från och med nu och att den bara stängs när det är nödvändigt för att de resterande reparationerna ska kunna genomföras.

Eftersom brons bärighet inte påverkades av branden öppnar den för passage igen. Arbetet med att reparera bron fortsätter under hösten. Till att börja med kommer det inte finnas någon belysning i gångtunneln, men arbetet med att få fram provisorisk belysning så fort som möjligt pågår. I samband med att belysningen återställs så kommer den också kompletteras med fler lampor för att få ett bättre ljus i gångtunneln.

Sidansvarig: Helena Kjellsson
Senast uppdaterad 18 september 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster