Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Asfaltering av gång- och cykelvägar i Fresta

Vecka 36 påbörjas arbetet med att lägga ny asfalt på gång- och cykelvägar i Fresta.

Vägarna kommer att stängas av i fyra etapper. Först tas gammal asfalt samt rotuppträngning och annan vegetation som växt in på banorna bort. När det är klart öppnas etappen för passage. Eftersom den delen av banan då inte har någon asfalt, kommer den vara ojämn vilket kan begränsa framkomligheten.

När all gammal asfalt, rötter och vegetation är borta på alla etapper läggs den nya asfalten. Arbetet planeras pågå hela hösten.

Kartbild över Fresta. Etapperna är utmärkta i olika färger: etapp 1 röd, 2 grön, 3 blå, etapp 4 gul

Kartbild över de gång- och cykelbanor som ska få ny asfalt.

Sidansvarig: Helena Kjellsson
Senast uppdaterad 12 september 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster