Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Gator och vägar

Kontoret för samhällsbyggnad ansvarar för:

  • Projektering av gator och vägar samt gång- och cykelvägar
  • Beslut om lokala trafikföreskrifter
  • Trafiksäkerhet
  • Handläggande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade
  • Parkeringsövervakning
  • Trafikskyltning, vägvisning etc.
  • Dispenser, tillfällig uppställning av t ex container

Underhåll av gator och vägar

Underhåll i form av vägbeläggning, vägmarkering och skyltning utförs för att upprätthålla god framkomlighet och trafiksäkerhet under årets alla dagar.

Vägar som underhålls av Trafikverket är följande:
Vallentunavägen
Mälarvägen, väster om Älvsundavägen
Sandavägen öster om Gudbyvägen

Nya "Vallentunavägen"

För mer information angående väg 268, E4-Grana besök http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Vag-268-E4-Granalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägarbete i kommunen
Sidansvarig: Carl Bachman
Senast uppdaterad 09 september 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster