Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Exploatering

En markexploatering innebär att på bästa möjliga sätt förbättra och förnya användningen av markområden. Exploatering av mark innefattar bland annat uppförande av byggnader och anläggningar.  Det är en process från projektidé till avslut - innehållande alla de aktiviteter som krävs för att färdigställa ett projekt.

Markanvisning och marköverlåtelse

Som ett led i Upplands Väsby kommuns utveckling av ny bebyggelse ska kommunen genom uppdrag om markanvisning fördela den mark som kommunen äger till intresserade byggherrar. Detta för att utveckla tillgänglig mark och därigenom bidra till en långsiktig hållbar och attraktiv kommun. Det är av stor vikt att varje försäljning av kommunal mark sker efter noggranna överväganden och hanteras jämställt och likställt. Varje markanvisning som kommunen gör ska vara en del av ett led i arbetet med att utveckla Upplands Väsby kommun.

Välkommen att ta del av en pdf med information om:PDF

- Policy för markanvisning
- Riktlinjer för markanvisningar och marköverlåtelse
- Kontaktinformation vid intressefrågor och markanvisningar

Sidansvarig: Gösta Norén
Senast uppdaterad 30 mars 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster