Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitet och uppföljning

I Upplands Väsby kommun är det social- och äldrenämnden som ansvarar för frågor som rör;

  • individ- och familjeomsorg
  • äldreomsorg
  • omsorg om funktionshindrade
  • kommunal hälso- och sjukvård
  • arbetsmarknadsinsatser
  • flykting- och integrationsfrågor
  • bostadsanpassning

Nämnden arbetar med kvalitetsutveckling inom samtliga områden. Nämndens definition av kvalitet är:

”God kvalitet uppnås när vi sätter oss in i kundernas förväntningar och uppfyller deras individuella behov. Utgångspunkten för verksamheten är gällande lagstiftning och nämndens mål”

För att Upplands Väsbys invånare ska få en god vård och omsorg krävs att kommunen ställer krav på tjänsternas innehåll i avtal och överenskommelser med de som utför tjänsterna. Det finns både privata och kommunala utförare, men det är samma kvalitetskrav som gäller oavsett regiform. Kommunen genomför kontinuerligt uppföljningar för att säkertställa att utförarnas verksamheter uppfyller samtliga kriterier enligt lagar och av nämnden fattade mål.


Kvalitetsgarantiöppnas i nytt fönster

En kvalitetsgaranti är ett löfte om vad du som medborgare kan förvänta dig av kommunen. Här kan du läsa mer om social- och äldrenämndens kvalitetsgarantier.

Sidansvarig: Barbro Johansson
Senast uppdaterad 11 juli 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster