Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Trygghetsarbete

I Upplands Väsby bedrivs ett brett trygghetsskapande arbete, såväl inom kommunens verksamheter som av mer externa aktörer och många av insatserna sker i samverkan.

I det vida begreppet "Trygghet" arbetar vi med fyra områden:


 

Brottsförebyggande arbete:

 • Nära samarbete med närpolisen
 • Kontaktpoliser för varje skola
 • Lokala trygghetsråd som lyfter olika trygghetsfrågor utifrån våra tre kommundelar Centrala, Västra och Östra
 • Kameror på skolor
 • Grannsamverkan
 • Grannstödsbil
 

Drogförebyggande arbete:

 • Tillgänglighetsbegränsning genom alkoholtillstånd och utbildning till krögare
 • Krog- och tobakskontroller
 • Antilangningskampanjen "TÄNK OM"
 • Regelbundna drogvaneundersökningar bland ungdomar
 • Bidragsberättigade föreningar har en alkohol- och drogpolicy
 • Örebro preventionsprogram
 • Alkohol- och drogundervisning på skolorna
 • Kommunen erbjuder stöd till föräldrar i sin föräldraroll

 

Skadeförebyggande arbete:

 • Skadeförebyggande arbete  
 • Tillbuds- och skaderegistrering inom alla kommunens verksamheter
I syfte att öka kunskapen om vilka tillbud och skador som sker för att därigenom få underlag för förebyggande insatser.

 

Främja trivsel och trygghet i utemiljö:

 • Snabb klottersanering
 • Identifiera och åtgärda otrygga platser genom så kallade "trygghetsvandringar"
 • Regelbundna trygghetsmätningar
 • Vakter
 • Nattvandrare
 • Närmiljöteam
 • Förbättrad belysning
 • Uupprustning av stadens offentliga miljöer
 • En checklista för trygg samhällsplanering
Sidansvarig: Anita Ackeberg
Senast uppdaterad 06 februari 2015

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster