Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Räddningstjänst

Kommunstyrelsen är räddningsnämnd och utarbetar förslag till långsiktig räddningstjänstplan som fastställs av kommunfullmäktige. Verksamheten utförs av Brandkåren Attunda i enlighet med ett årligt räddningstjänstavtal.

Räddningstjänsten ska analysera, identifiera och angripa riskgeneratorer så att antalet händelser med brand eller annat nödläge minimeras. Vidare ska räddningstjänsten minska omfattningen av skador när brand eller annat nödläge inträffat.

Brandkåren Attunda - ett kommunalförbund


Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund mellan Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands- Väsby kommun och sedan årsskiftet 2008-2009 även med Sigtuna och Knivsta kommun.

Ledningen av förbundet kom från 2001 att fullgöras av en direktion i stället för av traditionell kommunalförbunds-fullmäktige. Upplands Väsby kommun äger 25 % av förbundet.

Kommunstyrelsen företräder kommunen i ägarfrågor.

Sidansvarig: Anita Ackeberg
Senast uppdaterad 06 februari 2015

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster