Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Din säkerhet

Äldresäkerhet

Hos äldre är framförallt fallolyckor ett stort problem. Varje år inträffar omkring 1 500 fall till följd av fallskador.

Den vanligaste olyckshändelsen bland äldre är att falla, ramla, snubbla och halka omkull. Nästan 9 av 10 fallolyckor drabbar personer över 65 år. De flesta fallolyckor sker i eller nära hemmet.

Tips och råd om hur du kan förebygga olyckor får du i skriften "Säkerhet i vardagen — Tips och råd på äldre dar". Den finns utgiven på flera språk och kan laddas ner från Myndigheten för samhällskydd och beredskaps (MSB) hemsida, se länk till höger.  Där finns även en praktisk checklista för säkerheten inomhus.

Fler tips finns på följande hemsidor:

  • Skyddsnätet
  • Folkhälsomyndigheten
  • Socialstyrelsen

Barnsäkerhet

Olycksfall är en av de största hälsoriskerna för barn. Skador p.g.a. olyckor är den i särklass största dödsorsaken för barn över ett år.

Dessutom står skador för en stor del av sjukvården i denna åldersgrupp och kan för det enskilda barnet medföra långvarigt lidande och nedsatt funktionsförmåga.

Fallskador, brännskador och förgiftningar är vanligast förekommande bland barn 0-7 år. För barn 0-4 år sker de flesta skadorna i hemmet.

Med rätt kunskap och genom att barnsäkra våra hem kan vi minska risken för att våra barn kommer till skada.
  

Sidansvarig: Anita Ackeberg
Senast uppdaterad 08 september 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster