Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Trygg och säker

Säkerhetsansvaret följer det normala verksamhetsansvaret och ska bidra till att säkerställa att såväl långsiktiga som kortsiktiga mål i kommunens kärnverksamheter ska kunna uppnås.

Det kommunala säkerhetsarbetet består av flera delar som tillsammans bildar en helhet. Ett aktivt säkerhetsarbete ska minska risken för driftavbrott och störningar i den kommunala verksamheten och är därför en naturlig del i kommunens kvalitetsarbete.  

Säkerhetsarbetet kan delas in i följande delar:  

Skydd mot olyckor
Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.

Krisberedskap och civilt försvar
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har kommunen ett ansvar på lokal nivå för krishantering vid extraordinära händelser.

Internt skydd
Internt skydd är säkerhetsarbete inom den egna verksamheten och syftar till att skydda kommunens verksamhet, personal och egendom. Det interna skyddet ska kännetecknas av systematiskt förebyggande av risker, undanröjande av sårbarheter och ett väl avvägt försäkringsskydd.

Säkerhetsarbetet samordnas genom säkerhetschef Anita Ackeberg.

Sidansvarig: Anita Ackeberg
Senast uppdaterad 03 mars 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster