Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Familj, barn och ungdom

Ett av kommunens prioriterade mål är att barn och ungdomar ska växa upp under goda och trygga förhållanden, och att Upplands Väsby ska vara en bra plats för familjer att bo på.

För att nå dit finns olika verksamheter som kan ge råd, stöd eller hjälp, såväl öppna förebyggande som går att vända sig till direkt, som biståndsbedömda insatser när hjälpbehovet är större.

​Om du är barn eller ungdom och har problem hemma eller mår dåligt finns det hjälp att få. Genom den nya webbplatsen Koll på Soclänk till annan webbplats kan du läsa om hur du kan få hjälp och på ett väldigt enkelt sätt söka hur du kommer i kontakt med socialtjänsten i kommunen.

För du som barn och ungdom har rätt att må bra. Du har rätt att ha någon som tar hand om dig. Du har rätt att vara trygg och få en god fostran. God fostran betyder bland annat att du ska få råd, stöd och ha någon som bryr sig om dig. 

Om du vill nå de öppna förebyggande verksamheterna för föräldrastöd kan du kontakta:Familj- och skolservice eller Familjecentralens kuratorer. Gäller det ungdomar kan du ta kontakt med Väsby ungdomsmottagning eller Fältarna

Du kan varje dag ringa Utredningenheten barn och ungdoms mottagning när du behöver råd som gäller dig och din familj och där kan du också anmäla oro för någon du känner som befaras fara illa.

Hur går det till när man har fått kontakt med mottagningen för barn, ungdoms- och familjefrågor?

En ansökan eller anmälan leder ofta till det som kallas utredning. För att socialsekreteraren ska kunna ge bästa möjliga hjälp till barnet, den unge eller till hela familjen pratar denne med föräldrarna, barnet, förskola/skola och andra för barnet och familjen viktiga personer. I utredningen arbetar socialsekreteraren i ett nära samarbete med föräldrarna i syfte att tillsammans komma fram till rätt stöd.
Socialsekreteraren skriver fortlöpande ner det som kommer fram i samtalen. Senast inom fyra månader från det att en utredning har inletts ska socialsekreteraren sammanställa sin utredning och föreslå en insats som bäst tillgodoser barnets behov.

Skäl för att inleda en utredning kan vara att:

En familj, barn eller en ungdom har ansökt om stöd och behandling.
Socialtjänsten har tagit emot en anmälan om misstanke att ett barn eller en ungdom far illa.
Ett barn eller en ungdom är misstänkt för att ha begått ett brott. 

Sidansvarig: Anna Conzen
Senast uppdaterad 30 maj 2017

Telefonnummer mottagningen

Tel:08-590 970 70

Telefontid mottagningen

Dag

Tid

Måndag 9-12
Tisdag 9-12
Onsdag 13-16
Torsdag 9-12
Fredag 9-12

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster