Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Anhörigstöd

Du som hjälper och stödjer en person som inte klarar vardagen på egen hand på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har rätt till anhörigstöd. Den du hjälper kan vara en familjemedlem, vän eller granne. Du avgör själv om du är anhörig.  


Vilket stöd finns?

Anhörigcirklar

Anhörigcirkeln ger dig möjlighet att byta erfarenheter och få en ökad kunskap om att vara anhörig.

Anhörigcirkeln leds av cirkelledare och anhörigkonsulent. Anhörigcirklarna startar vid två tillfällen per år, vid vår och höst. Det kostar inget att delta och möjlighet finns till avgiftsfri avlösning.

Träffpunkten

Om du har deltagit i en anhörigcirkel kan du fortsätta i Träffpunkten. Träffpunkten är en självhjälpsgrupp med deltagare som har liknande erfarenheter. Träffpunkterna bedrivs av frivilliga personer och träffas i en lokal nära Väsby centrum varannan vecka.

Enskilda samtal

Du kan få enskilda kostnadsfria samtal med anhörigkonsulent som kan vägleda dig i frågor som rör dig som anhörig.

Vid behov finns möjlighet till hembesök.

Föreläsningar

Varje år anordnas ett antal föreläsningar. Information om kommande föreläsningar lämnas på hemsidan och i lokaltidningen.

Stockholms läns landsting anordnar även olika föreläsningar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Må-bra-check

Du som är anhörig har möjlighet att ansöka om en så kallad må-bra-check. Checken är av förebyggande syfte och kan användas till olika former av aktiviteter som till exempel massage, motion, teater, bio eller restaurangbesök. Du väljer själv vilken aktivitet som ger dig stärkt livskvalitet.

Ansökan görs hos anhörigskonsulenten.


Är du intresserad av anhörigstöd och vill veta mer?

Kontakta anhörigkonsulenten genom kommunens kontaktcenter Väsby direkt, ring 08-590 970 00.Sidansvarig: Barbro Johansson
Senast uppdaterad 18 maj 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster