Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Äldreomsorg

Målet för äldreomsorgen i Upplands Väsby kommun är att ge äldre personer möjlighet att leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Det innebär att äldre kommuninvånare så långt det är möjligt ska kunna bo kvar i den egna bostaden och där få det stöd och den omsorg de behöver.

Upplands Väsby kommun har en gemensam värdegrund inom äldreomsorgenöppnas i nytt fönster. Värdegrunden består av värderingar och normer som är önskvärda och anger riktning för personalens sätt att bemöta och stödja den äldre.

Vilket stöd finns?

På följande länkar kan du läsa mer om olika stödinsatser. Du kan även kontakta oss genom Väsby Direkt för mer information.

Hur ansöker jag om stöd och vad kostar det?

Vissa stödinsatser kräver biståndsbeslut, det innebär att du måste ansöka om hjälpen. Läs mer om hur du ansöker på länken: Hur ansöker jag?öppnas i nytt fönster

För en del stödinsatser tar kommunen ut avgift. Läs mer om kommunens taxor och avgifter på länken: Avgifteröppnas i nytt fönster


Seniorguiden

Seniorguiden är en skrift med information om olika aktiviteter, kommunikationsmöjligheter samt stöd och omsorg till dig som är senior. Du kan få seniorguiden genom att kontakta Väsby Direkt eller ladda ned skriften på länkarna nedan:

Sidansvarig: Helena Bonnevier
Senast uppdaterad 02 januari 2017

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster