Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Omsorg, stöd och hjälp

Alla människor kan ibland behöva stöd och hjälp för att underlätta vardagen och leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet kan i vissa fall behövas under en kortare period eller sträcka sig över en längre tid.

Upplands Väsby kommun erbjuder alla invånare olika former av stöd och omsorg utifrån hur livssituationen ser ut. Vi arbetar alltid för att du ska få det stöd som du behöver utifrån just dina förutsättningar.

I Upplands Väsby kommun är det social- och äldrenämnden och familjerättsnämnden som ansvarar för frågor som rör;

 • familj, barn och ungdom
 • adoption
 • vårdnad, boende och umgänge
 • faderskap
 • ekonomiskt bistånd
 • beroende
 • hot och våld
 • äldreomsorg
 • omsorg om personer med funktionsnedsättning
 • kommunal hälso- och sjukvård
 • arbetsmarknadsinsatser
 • flykting- och integrationsfrågor
 • bostadsanpassning

Synpunkt Väsby

Hjälp oss att bli bättre! Har du klagomål, beröm eller idéer vill vi gärna att du kontaktar oss.


Synpunkt Väsby

Sidansvarig: Barbro Johansson
Senast uppdaterad 15 augusti 2017

Väsby Jämföraren

Väsby jämföraren

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster