Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

I år syns det finska lite extra i Väsby!

Sommarbild, finsk skärgård

I år fyller det självständiga Finland 100 år. Grannlandet Finland förklarade sig som självständig stat från Ryssland den 6 december 1917. Det uppmärksammar vi även här i Upplands Väsby kommun som har ett av länets och landets tätaste befolkning med finskt påbrå.

I enlighet med Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som trädde i kraft den 2010 har de finskspråkiga medborgarna vissa lagstadgade språkliga rättigheter. Till exempel har de rätt att få hjälp på finska hos kommunen samt rätt till förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.

Sverigefinska förskolan och skolan har verkat inom kommunen över tjugo år och på Hedvigsgården äldreboende finns två finskspråkiga avdelningar. Finsktalande anställda finns såklart även i andra tjänster inom kommunen och näringslivet.

Den sverigefinska kulturen lever aktivt i Väsby inte minst tack vare flera aktiva föreningar och församlingar. 

Höstens program för jubileumsåret Finland 100 år (pdf)PDF 

Välkommen! Tervetuloa!

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 24 augusti 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbyexternal link, opens in new window