Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Riksfärdtjänst

Centralvägen

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst vänder sig till dig som på grund av stor och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala resekostnader eller om resan inte kan utföras med hjälp av ledsagare. Riksfärdtjänst gäller för resor inom Sverige, till och från kommuner utanför Stockholms län. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Riksfärdtjänst kan göras med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare.

Ansökan

Ansökan bör göras minst tre veckor innan önskad avresa. Resor av akut karaktär till exempel på grund av närståendes sjukdom eller begravning, ska handläggas med förtur. Läkarintyg kan behövas som komplement till ansökan. Då är det funktionsnedsättningens omfattning, funktionsnedsättningens varaktighet och framför allt varför detta hindrar personen att resa med allmänna kommunikationer som skall styrkas.

E-tjänst för ansökan finns här. E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett för ansökan finns här. AnsökningsblankettPDF

Information om riksfärdtjänstPDF

Det går också bra att kontakta kommunens handläggare för riksfärdtjänst via Väsby Direkt.

Beslut

Om du inte är nöjd med det beslut du fått är det viktigt att du inom tre veckor överklagar beslutet till förvaltningsrätten. Hur du går till väga bifogas i det skriftliga beslutet.

Avgift

Den som beviljats resa med riksfärdtjänst betalar en egenavgift som ska motsvara det normala biljettpriset för resa med allmänna kommunikationer. Egenavgiftens storlek är reglerad i schablonavgifter. Det är alltså resenärens merkostnader som ska ersättas. Ersättningen betalas vanligtvis direkt till den som utför transporten.

Sidansvarig: Barbro Johansson
Senast uppdaterad 13 juni 2011

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster