Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Parkeringstillstånd, funktionshindrad

Systemet med särskilt parkeringstillstånd har tillkommit för att ge rörelsehindrade personer möjlighet att parkera närmare sitt färdmål. Frågor om parkeringstillståndet prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd. Ett utfärdat parkeringstillstånd gäller i hela landet och också i de flesta europeiska länder.

Kommunen utfärdar parkeringstillstånd enligt reglerna i Trafik-förordningen 13 kap 8 §. Parkeringstillstånd för rörelsehindrad medger undantag från lokala trafikföreskrifter för parkering av fordon och ger tillståndsinnehavaren rätt att:

  • parkera under högst tre timmar där parkering enligt lokala trafikföreskrifter är förbjuden eller tillåten kortare tid än tre timmar.
  • parkera under högst 24 timmar där parkering enligt lokala trafikföreskrifter är tidsbegränsad till mellan tre och 24 timmar
  • parkera på plats som enligt lokal trafikföreskrift är avsedd för rörelsehindrade. Är uppställningstiden begränsad på sådan plats får parkering inte ske under längre tid.  Tillståndsinnehavaren får dock inte parkera på plats som avsetts för t ex taxiplats, lastplats eller vändplats.

OBS! På tomtmark kan andra regler råda. Var uppmärksam för parkeringsreglerna kring Upplands Väsby Centrum. Parkeringstillståndet är personligt och kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.   Förlorat eller stulet tillstånd skall polisanmälas och spärras genom kommunens försorg.  Upphittat tillstånd lämnas till polisen eller den kommun som utfärdat tillståndet.

Så arbetar vi

Efter att du skickat in ditt ärende, kommer din anmälan att registreras och diarieföras innan den fördelas till en handläggare.
 
I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut. 
 

Handläggning och beslut

Du får ett beslut inom högst 15 arbetsdagar.

Placera tillståndet innanför vindrutan, på ett sådant sätt att det är väl synligt utifrån.

Sidansvarig: Barbro Johansson
Senast uppdaterad 08 juli 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster