Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Minnesfond, Oskar och Nanny Olsson, ansökan

Social- och omsorgskontoret har en fond som ska användas för hjälp åt kommunens behövande gamla, sjuka och personer med funktionsnedsättning.

Minnesfonden bildades 1980 genom makarna Oskar och Nanny Olssons testamente.


Inga bidrag delas ut under 2017

Då fonden inte har någon avkastning från föregående år är det inte möjligt att ansöka om bidrag från Oskar och Nannys Olssons Minnesfond 2017.


Ansökan om bidrag ur fonden

Bidrag ur fonden kan sökas av dig som är gammal, sjuk eller funktionsnedsatt och som är bosatt i Upplands Väsby kommun. Du kan ansöka om bidrag ur fonden två gånger per år. Sista ansökningsdag är 15 april respektive 15 september varje år.

Social- och äldrenämndens individutskott beslutar om utdelning av bidrag ur fonden.

Observera att det inte går att ansöka om bidrag under 2017.

För mer information kontakta kommunens kontaktcenter, Väsby Direkt, tel. 590-970 00.

Sidansvarig: Barbro Johansson
Senast uppdaterad 24 maj 2011

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster