Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

LSS är en rättighetslag. Det innebär att du som tillhör en personkrets kan lämna in en begäran (ansökan) om insatser enligt LSS.

Du kan få stöd enligt LSS om du har:

  • en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande

Alla insatser är behovsprövade. Det innebär att du måste bedömas ha behov av en insats för att kunna ta del av den. Läs mer om begäran och beslut längre ned på sidan. Du kan begära följande insatser hos kommunen:

Insatsen rådgivning och annat personligt stöd ansvarar Stockholms läns landsting för, läs mer på: Habilitering och hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Begäran

Du kan lämna din begäran muntligt per telefon eller skriftligt via post eller e-post. Vill du lämna din begäran skriftligt kan du använda blanketten nedan. Efter att du lämnat din begäran kommer en handläggare påbörja en utredning om ditt hjälpbehov.

Blankett för begäran om särskilda insatser enligt LSSPDF

Förhandsbesked om särskilda insatser enligt LSSPDF

Beslut

Efter utredning fattas ett beslut om din begäran. Om du inte är nöjd med beslutet är det viktigt att du inom tre veckor överklagar beslutet till förvaltningsrätten. Hur du överklagar beskrivs i det skriftliga beslutet du får hemskickat till dig.

Informationsbroschyr

Du kan få en informationsbroschyr om stöd till personer med funktionsnedsättning genom att kontakta Väsby Direkt eller ladda ned den här: PDFStöd för personer med funktionsnedsättningPDF

Sidansvarig: Barbro Johansson
Senast uppdaterad 13 juni 2011

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster