Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Bostadsanpassning, beslut

Du som har eller bor tillsammans med en person som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa din bostad. En handläggare utreder då om du har rätt till bostadsanpassningsbidrag. Vid behov kan handläggaren göra ett hembesök hos dig.

Bostadsanpassningsbidrag är möjligt att ansöka för dig som hyr en bostad, äger en bostadsrätt eller äger ett hus. Vanligtvis krävs att du har ett förstahandskontrakt.


Vad kan jag få bidrag till?


Bidraget är till för åtgärder som rör bostadens fasta funktioner och inte till det som du normalt tar med dig vid en flytt. Bostadsanpassning kan till exempel vara:  

 • Ramp, dörrautomatik eller trapphiss.
 • Utjämning av trösklar eller dörrbreddning.
 • Spisvakt eller förstärkt belysning.
 • Stödhandtag i dusch eller badkarsborttagning.

Begränsningar i bidraget


Det finns dock begränsningar för vad bidraget kan användas till. Bidrag ges inte för:

 • Anpassningar i bostaden när din/din närståendes funktionsnedsättning är tillfällig.
 • Normalt bostadsunderhåll.
 • Anpassning av fritidshus.
 • Inköp av lösa inventarier som till exempel hjälpmedel.
 • Åtgärder som behövs av andra orsaker än funktionsnedsättningen, till exempel vattenskada i badrum eller byggnadsteknisk brist.
 • Om du flyttar kan du endast få bidrag till kostnadskrävande åtgärder omdet finns särskilda skäl till att du flyttar till den valda bostaden.

Bostadsanpassningen ska behövas för att du eller din närstående ska kunna bo kvar i hemmet. Behovet ska i första hand tillgodoses genom hjälpmedel eller enklare åtgärder.


Med din ansökan skickar du med olika underlag


Med din ansökan ska du alltid bifoga:

 • Komplettifylld ansökningsblankett.
 • Intyg från arbetsterapeut eller annan medicinsk person som styrker din funktionsnedsättning och beskriver vilka problem den ger dig i din bostad.
 • Offert för den anpassning du ansöker om. Vid mer kostnadskrävande anpassningar som till exempel ombyggnation av badrum, installation av hiss eller stora arbeten i kök ska 2-3 prisförslag lämnas in till kommunen
 • Medgivande till anpassning av din bostad från bostadens fastighetsägare om du bor i en hyres- eller bostadsrätt.


Ansökan utreds av kommunens handläggare när den är inlämnad komplett med ovanstående underlag.


För vissa åtgärder kan du behöva bygglov

Vissa åtgärder kan kräva bygglov.

Ansök om bygglovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du är osäker på vad som gäller kan du ansöka här eller kontakta kommunens stadsbyggnadsservice som nås via Väsby Direkt 08-59097000.


Reparationer och underhåll


Du äger din utrustning som du fått bidrag till och ansvarar för skötsel och underhåll. Undantag finns.


Jag är fastighetsägare och vill återställa anpassningar i en bostad


Återställningsbidrag kan du ansöka om när du vill ta bort anordningar som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag. Det kan under vissa förutsättningar beviljas till fastighetsägare (ej privatpersoner) för hyres- och bostadsrättshus.


Så arbetar handläggarna


När din ansökan är komplett utreder kommunens handläggare ditt ärende. Vid behov bokar handläggaren tid för hembesök tillsammans med dig. Handläggaren bedömer i enlighet med lagstiftning om du har rätt till bidrag. Vid avslag har du rätt att överklaga beslutet.


För mer information kontakta kommunens handläggare för bostadsanpassning via Väsby Direkt.

Sidansvarig: Barbro Johansson
Senast uppdaterad 20 maj 2011

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster