Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Biståndsansökan, förenklad

Du kan ansöka om stöd antingen muntligt, skriftligt eller via vår e-tjänst. Kontakta Väsby Direkt för att komma i kontakt med en handläggare för att lämna muntlig ansökan. Vill du använda vår e-tjänst eller lämna skriftlig ansökan hittar du det nedan:

E-tjänst för ansökan om bistånd enlig socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökningsblankett för ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagenPDF

Ansökningsblankett för insatser enligt LSSPDF

Om du har ett ombud som söker åt dig krävs en skriftlig fullmakt. Exempel på fullmakt hittar du nedan:

FullmaktPDF

Om du vistas på sjukhus och behöver stöd när du kommer hem kan sjukvårdspersonalen hjälpa dig att komma i kontakt med kommunens handläggare.

Så arbetar vi

Efter att du lämnat din ansökan kommer en handläggare att kontakta dig för att boka in ett hembesök eller möte i kommunhuset. Befinner du dig på sjukhus kommer handläggaren till dig på sjukhuset, i det fallet kallas det för vårdplanering.

Handläggaren kommer att påbörja en utredning för att bedöma ditt hjälpbehov. I samband med utredningen kan det i vissa fall krävas att information inhämtas från läkare, sjuksköterska eller annan person. Det sker endast med ditt medgivande.

Vid utredningen kan du att få frågor om: 

  • din sociala situation
  • ditt boende
  • dina önskemål
  • din egen förmåga
  • ditt hälsotillstånd
  • dina problem i daglig livsföring
  • annat som du vill ta upp

Beslut

Efter avslutad utredning fattar handläggaren beslut om din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga. Information om hur du överklagar medföljer beslutet. Handläggaren kan även hjälpa dig med detta.

Sidansvarig: Barbro Johansson
Senast uppdaterad 17 juni 2011

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster